Du học Úc

Hệ thống trường Xem tất cả

1 Australian National University- ANU Trường đại học Canberra ACT https://www.anu.edu.au/
2 Monash University Trường đại học Melbourne VIC https://www.monash.edu/
3 The University of Melbourne Trường đại học Melbourne VIC https://www.unimelb.edu.au/
4 The University of New South Wales Trường đại học Sydney NSW https://www.unsw.edu.au/
5 The University of Queensland Trường đại học Brisbane QLD https://www.uq.edu.au/
6 The University of Sydney Trường đại học Sydney NSW https://sydney.edu.au
7 The University of Western Australia Trường đại học Perth WA https://www.uwa.edu.au
8 The University of Adelaide Trường đại học Adelaide SA https://www.adelaide.edu.au
9 Queensland University of Technology- QUT Trường đại học Brisbane QLD https://www.qut.edu.au/
10 Griffith University Trường đại học Brisbane QLD https://www.griffith.edu.au/
11 Deakin University Trường đại học Melbourne VIC https://www.deakin.edu.au/
12 Flinders University Trường đại học Adelaide SA https://www.flinders.edu.au/
13 Latrobe University Trường đại học Melbourne VIC https://www.latrobe.edu.au/
13 Latrobe University Trường đại học Sydney NSW https://www.latrobe.edu.au/
14 Murdoch University Trường đại học Perth WA https://www.murdoch.edu.au/
15 University of South Australia Trường đại học Adelaide SA https://www.unisa.edu.au/
16 University of Western Sydney Trường đại học Sydney NSW https://www.westernsydney.edu.au/
17 RMIT University Trường đại học Melbourne VIC https://www.rmit.edu.au/
18 James Cook University Trường đại học Brisbane QLD https://www.jcu.edu.au/
19 Curtin University Trường đại học Perth WA https://www.curtin.edu.au/
20 Southern Cross University Trường đại học Lismore NSW https://www.scu.edu.au/
20 Southern Cross University Trường đại học Gold Coast QLD https://www.scu.edu.au/
21 University of Newcastle Trường đại học Newcastle NSW https://www.newcastle.edu.au/
22 Charles Sturt University- CSU Trường đại học Sydney NSW https://www.csu.edu.au/
22 Charles Sturt University- CSU Trường đại học Melbourne VIC https://www.csu.edu.au/
22 Charles Sturt University- CSU Trường đại học Brisbane QLD https://www.csu.edu.au/
23 Edith Cowan University Trường đại học Perth WA https://www.ecu.edu.au/
24 International College of Management Sydney- ICMS Trường đại học Sydney NSW https://www.icms.edu.au/
25 Le Cordon Bleu Trường đại học Adelaide SA https://www.cordonbleu.edu
25 Le Cordon Bleu Trường đại học Melbourne VIC https://www.cordonbleu.edu
25 Le Cordon Bleu Trường đại học Sydney NSW https://www.cordonbleu.edu
25 Le Cordon Bleu Trường đại học Brisbane QLD https://www.cordonbleu.edu
26 Eynesbury Trường cao đẳng Adelaide SA https://www.eynesbury.navitas.com/
27 Victorian Government Schools Trường trung học Melbourne VIC https://www.study.vic.gov.au
28 South Australian Government Schools Trường trung học Adelaide SA https://www.internationalstudents.sa.edu.au/en/
29 New South Wales Government Schools Trường trung học Sydney NSW https://education.nsw.gov.au/
30 Taylors College Trường cao đẳng Sydney NSW http://www.taylorscollege.edu.au/
30 Taylors College Trường cao đẳng Perth WA http://www.taylorscollege.edu.au/
   

Học bổng du học Xem tất cả

Tổng quan Xem tất cả

  • Lý do chọn du học Úc

    Với số lượng sinh viên quốc tế cao hơn gần 180% so với giai đoạn 5 năm trước đây, nước Úc đã trở thành một trong những quốc gia có...