Du học New Zealand

Tin du học New Zealand Xem tất cả

1 Auckland University of Technology- AUT Trường đại học Auckland Auckland Chi tiết
2 University of Canterbury Trường đại học Christchurch Canterbury Chi tiết
3 Lincoln University Trường đại học Lincoln Canterbury Chi tiết
4 Massey University Trường đại học Auckland Auckland Chi tiết
5 University of Otago Trường đại học  Dunedin Otago Chi tiết
6 The University of Auckland Trường đại học Auckland Auckland Chi tiết
7 University of Waikato Trường đại học Hamilton Waikato Chi tiết
8 Victoria University of Wellington Trường đại học Wellington Wellington Chi tiết
9 Manukau Institute of Technology Trường đại học Auckland Auckland Chi tiết
10 Eastern Institute of Technology Trường đại học Napier Hawke's Bay Chi tiết
11 Southern Institute of Technology Trường đại học Auckland Auckland Chi tiết
12 Waikato Institute of Technology- Wintec Trường đại học Hamilton Waikato Chi tiết
13 Wellington Institute of Technology- Weltec Trường đại học Wellington Wellington Chi tiết
13 Whitireia New Zealand Trường đại học Wellington Wellington Chi tiết
14 Le Cordon Bleu New Zealand Trường đại học Wellington Wellington Chi tiết
15 UC International College Trường đại học Christchurch Canterbury Chi tiết
16 Taylors College Trường đại học Auckland Auckland Chi tiết
17 Ara Institute of Canterbury Trường đại học Christchurch Canterbury Chi tiết
18 Rangitoto College Trường đại học Auckland Auckland Chi tiết
19 NTEC- National Tertiary Education Consortium Trường đại học Auckland Auckland Chi tiết
             

Học bổng du học New Zealand Xem tất cả

Tổng quan du học New Zealand Xem tất cả

  • Lý do chọn du học New Zealand

    New Zealand sở hữu nền giáo dục chất lượng lâu đời với chi phí hợp lý, chính sách việc làm và định cư rộng mở. Ngoài ra, còn có rất...