Du học Phần Lan

Hệ thống trường Xem tất cả

Học bổng du học Xem tất cả

  • Học bổng 100% trường Đại học Lahti

    Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Lahti, Phần Lan dành tặng học bổng 100% cho chương trình Đại học và sau Đại học. Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Lahti được thành lập...

Tổng quan Xem tất cả

  • Thông tin chung về du học Phần Lan

      Như chúng ta đã biết, giáo dục ở Phần Lan là” mái nhà chung” của nhiều trường đại học tốt nhất trên thế giới. Du học Phần Lan  có...