Du học Phần Lan

Tin du học Phần Lan Xem tất cả

Hệ thống trường tại Phần Lan Xem tất cả

1 Trường đại  học Hamk Đại học ứng dụng   Riihimaki Finland Chi tiết
2 Trường đại học khoa học ứng dụng Kajaani Đại học ứng dụng Kainnu Finland Chi tiết
3 Trường đại học bách khoa Kemi -Torio Đại học ứng dụng Kemi- Torio Finland Chi tiết
4 Trường đại học khoa học ứng dụng Lahti Đại học ứng dụng Lahti Finland Chi tiết
5 Trường đại học Mikkeli Đại học ứng dụng Mikkei Finland Chi tiết
6 Trường đại học khoa học ứng dụng Rovaniemi Đại học nghiên cứu Rovaniemi Finland Chi tiết
7 Trường đại học khoa học ứng dụng Savonia Đại học nghiên cứu Kuopio Finland Chi tiết
8 Trường đại học khoa học ứng dụng Turku Đại học nghiên cứu Turku Finland Chi tiết
9 Trường đại học khoa học ứng dụng Vaasa Đại học ứng dụng Vaasa Finland Chi tiết

Học bổng du học Phần Lan Xem tất cả

  • Học bổng 100% trường Đại học Lahti

    Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Lahti, Phần Lan dành tặng học bổng 100% cho chương trình Đại học và sau Đại học. Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Lahti được thành lập...

Tổng quan du học Phần Lan Xem tất cả

  • Thông tin chung về du học Phần Lan

      Như chúng ta đã biết, giáo dục ở Phần Lan là” mái nhà chung” của nhiều trường đại học tốt nhất trên thế giới. Du học Phần Lan  có...