Du học Thụy Sĩ

Tin du học Thụy Sĩ Xem tất cả

Hệ thống trường Thụy Sĩ Xem tất cả

1 Business Hotel Management School (BHMS) Cao đẳng, Đại học Chi tiết
2 Hotel and Tourism Management Institute Switzerland Cao đẳng, Đại học Chi tiết
3 Institute for Management & Hospitality Cao đẳng, Đại học Chi tiết
4 Les Roches International School of Hotel Managemenet Switzerland Cao đẳng, Đại học Chi tiết
5 State Institute Hospitality Management Cao đẳng, Đại học Chi tiết
6 Swiss College of Hospitality Management Cao đẳng, Đại học Chi tiết
7 Hotel Institute Montreux (HIM) Cao đẳng, Đại học Chi tiết
8 Swiss Hotel Management School Cao đẳng, Đại học Chi tiết
9 Swiss School of Business and Technology (SSBT) Cao đẳng, Đại học Chi tiết
10 International Hotel & Tourism Training Institute Phổ thông, cao đẳng, đại học Chi tiết

Học bổng du học Thụy Sĩ Xem tất cả

Tổng quan du học Thụy Sĩ Xem tất cả

  • Hồ sơ du học Thụy sĩ

    Không chỉ là  đất nước giàu có, thanh bình nhất thế giới, nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, du lịch, Thụy Sĩ còn là điểm đến mà...