Du học Philippines

Tin du học Philippines Xem tất cả

Hệ thống trường Philippines Xem tất cả

1 Trường anh ngữ SMEAG Trường ngôn ngữ Cebu, Tarlac Cebu, Tarlac Chi tiết
2 Trường anh ngữ Philinter Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Chi tiết
3 Trường anh ngữ CIA Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Chi tiết
4 Trường anh ngữ IMS Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Chi tiết
5 Trường anh ngữ Fella Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Chi tiết
6 Trường anh ngữ Cella Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Chi tiết
7 Trường anh ngữ ZA Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Chi tiết
8 Trường anh ngữ CPI Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Chi tiết
9 Trường anh ngữ IDEA Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Chi tiết
10 Trường anh  ngữ CG Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Chi tiết
11 Trường anh ngữ EV academy Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Chi tiết
12 Trường anh ngữ QQ Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Chi tiết
13 Trường  anh ngữ CIEC Trường ngôn ngữ Cebu Cebu chi tiết
14 Trường anh ngữ C2 UBEC Trường ngôn ngữ Cebu Cebu Chi tiết
15 Trường anh ngữ HANA Trường ngôn ngữ Clark Clark Chi tiết
16 Trường anh ngữ GS Trường ngôn ngữ Clark Clark Chi tiết
17 Trường anh ngữ CIP Trường ngôn ngữ Clark Clark Chi tiết
18 Trường anh ngữ EG Trường ngôn ngữ Clark Clark Chi tiết
19 Trường anh ngữ KEYSTONE Trường ngôn ngữ Subic Subic Chi tiết
20 Trường anh ngữ CNN QUEZON Trường ngôn ngữ Manila Manila Chi tiết
21 Trường anh ngữ C21 Trường ngôn ngữ Manila Manila Chi tiết
22 Trường anh ngữ BECI Main Trường ngôn ngữ Baguio Baguio Chi tiết
23 Trường anh ngữ PINES CHAPIS Trường ngôn ngữ Baguio Baguio Chi tiết
 

Học bổng du học Philippines Xem tất cả

Tổng quan du học Philippines Xem tất cả

  • Lý do du học tại Philippines

    Lý do tại sao các du học sinh lại chọn Philipines là địa điểm lý tưởng để luyện tiếng anh. Du học tiếng Anh tại Philippines có vẻ là một...