Tổng quan du học Anh

  • Lý do chọn du học Anh

    Lý do chọn du học Anh Quốc của bạn Nguyễn Hoàng Sơn, học sinh trường St. Andrew’s Cambridge. Học tập ở UK- Mình đã quyết định đúng! Mình là Nguyễn Hoàng Sơn, học sinh trường St. Andrew’s Cambridge. Mình là học sinh...

  • Hệ thống giáo dục Anh

    Hệ thống giáo dục Anh GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở ANH - SCHOOL EDUCATION Cũng như ở những nơi khác trên thế giới, giáo dục cho các em nhỏ “trước tuổi đến trường” (preschool) là hình thức giáo dục không bắt buộc. Các em...