Danh sách trường tại Hàn Quốc

1 Trườngđại học Silla Đại học Busan Busan https://avi.edu.vn/truong-dai-hoc-silla-han-quoc/
2 Trường Đại học Pusan Đại học Busan Busan https://avi.edu.vn/truong-dai-hoc-pusan-busan-han-quoc/
3 Trường Đại học Hanyang Đại học Seoul Seoul https://avi.edu.vn/truong-dai-hoc-hanyang-han-quoc/
4 Trường Đại hoc quốc gia Chonbuk. Đại học Jeonju Jeonju https://avi.edu.vn/dai-hoc-quoc-gia-chonbuk-chonbuk-national-university/
5 Trường Đại học quốc gia Chungnam Đại học Yuseong Daejeon https://avi.edu.vn/dai-hoc-quoc-gia-chungnam/
6 Trường Đại học Đông A. Đại học Busan Busan https://avi.edu.vn/dai-hoc-dong-a-han-quoc/
7 Trường Đại học Kongju Đại học Gongju Chungcheongnam https://avi.edu.vn/dai-hoc-quoc-gia-kongju/
9 Trường Đại học Youngsan Đại học Ulsan Ulsan https://avi.edu.vn/dai-hoc-youngsan-han-quoc/
10 Trường Đại học Tongmyong. Đại học Busan Busan https://avi.edu.vn/gioi-thieu-ve-truong-dai-hoc-tongmyong/
11 Trường Đại học Sejong Đại học Seoul Seoul https://avi.edu.vn/truong-dai-hoc-sejong-han-quoc/
12 Trường đại học Namseoul Đại học Chungcheongnam Chungcheongnam https://avi.edu.vn/truong-dai-hoc-namseoul-han-quoc/