Hệ thống trường Đức

  • Khám phá trường đại học Goethe Frankfurt University, Đức

    Goethe University Frankfurt là một trong những trường đại học nghiên cứu công lập đứng đầu nước Đức, cung cấp nhiều chương trình cho nhiều đối tượng sinh viên với học phí gần như bằng 0. I/ Những đặc trưng tại Goethe...

  • Học viện Eurasia, Đức – tỷ lệ đạt VISA 100%

    Học viện Eurasia (EURASIA Institute German) thành lập năm 1993 bởi một chuyên gia người Anh - Andrew Geddes. Eurasia Institute được coi là một nhà cung cấp pathway vào các trường đại học hàng đầu tại Đức Hiện nay, Học viện...