Danh sách trường tại Nhật Bản

1 An Language School trường ngôn ngữ Tokyo
2 Tokyo Waseda Foreign Language School Trường ngôn ngữ Tokyo
3 Nagano International Culture College Trường ngôn ngữ Nagano
4 Nagasaki Information Business College Cao đẳng Nagasaki
5 Shinshirakawa International Education Academy Trường ngôn ngữ Fukushima
6 Japan Culture Education Academy) Trường ngôn ngữ Saga
7 FSG College League Trường ngôn ngữ Fukushima
8 Mito International Japanese Language School Trường ngôn ngữ Chiba
9 Nagoya International Foreign Language School Trường ngôn ngữ Nagoya
10 Saitama Japanese Language School Trường ngôn ngữ Saitama
11 Osaka International Laguage Institute Trường ngôn ngữ Osaka
12 Nissei Japanese Language School Trường ngôn ngữ Osaka
13 Human Academy Japanese Language School Tokyo Trường ngôn ngữ Tokyo
14 Ohara Japanese Language school Trường ngôn ngữ Tokyo
15 Nihon Gogaku Gakko School Trường ngôn ngữ Fukuoka
16